The Virgin Prunes Line Up : Fionán Hanvey [Vocals], Derek Rowan [n/a], David Scott Watson [n/a], Dik Evans [Guitar], Trevor Rowan [Bass Guitar], Anthony Murphy [n/a], Daniel Figgis [Drums], Mary D'Nellon [Drums & Guitar]
Gavin Friday Line Up : Fionán Hanvey [Vocals]